Tegninger

Et væld af variationsmuligheder

add visions parcelhuse består af et enkelt system, der kan varieres i størrelsen, opdelingen og apteringen. Den enkle bygningskrop kan indpasses i mange forskellige typer udstyk­ninger og variationsmulighederne gør det muligt at opfylde mange forskellige behov for ind­ret­ning og økonomi.

 
add-vision aps · Store Kongensgade 77A · DK-1264 København K · Tel: +45 2627 2355 · info@add-vision.dk